Adaptacyjny System Bankowości Korporacyjnej; analiza wymagań i wskazówki implementacyjne

TytułAdaptacyjny System Bankowości Korporacyjnej; analiza wymagań i wskazówki implementacyjne
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2013
AuthorsFilipowska, A, Kaczmarek T, Węcel K, Hofman R
JournalStudia Oeconomica Posnaniensia 2013/2(251)
Pagination119-132
ISSN2300-5254
Słowa kluczoweadaptacyjność, architektura, personalizacja, system regułowy