dr Agata Filipowska

dr Agata Filipowska

Adiunkt


E-mail: agata [dot] filipowska [at] ue [dot] poznan [dot] pl
Telefon: +48 (61) 854-36-32 | +48 (61) 639-28-06
Fax: +48 (61) 854-36-33
no image

Mechanizmy adaptacji aplikacji na przykładzie systemu wspomagającego pracę przychodni, Węcel, K., Filipowska A., Kaczmarek Tomasz, Hofman R., and Bassara Andrzej , IT w służbie efektywnego państwa : technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia, Warszawa, p.53-69, (2011)
Odkrywanie tożsamości użytkownika sieci, Abramowicz, W., Filipowska A., Dzikowski J., Małyszko J., and Węckowski Dawid , Zastosowania Systemów Informatycznych Zarządzania, Number spec., Warszawa, p.7-18, (2011)
Wykorzystanie mechanizmów społecznościowych do semantycznego opisu zasobów., Kaczmarek, M., and Filipowska A. , Matematyka i informatyka na usługach ekonomii : modelowanie zjawisk gospodarczych w praktyce., Number 210, p.197-208, (2011)
Dyżury w bieżącym semestrze:
  • Wtorek 8:30 – 9:30
  • Czwartek 15:00 – 16:00

Informatyka w administracji

Wykład 30hPrzedmiot specjalizacyjnyPrzedmiot realizowany na I stopniu studiów
dr Agata Filipowska


Modelowanie procesów biznesowych

Wykład 30hPrzedmiot specjalizacyjnyPrzedmiot realizowany na I stopniu studiów
dr Agata Filipowska


Projektowanie systemów informatycznych I

Laboratoium 30hPrzedmiot specjalizacyjnyPrzedmiot realizowany na I stopniu studiów


Systemy informatyczne wspomagania zarządzania logistycznego (Wydział Gospodarki Międzynarodowej)

Laboratoium 15hPrzedmiot specjalizacyjnyPrzedmiot realizowany na II stopniu studiów
dr Agata Filipowska