dr Agata Filipowska

dr Agata Filipowska

Adiunkt


E-mail: agata [dot] filipowska [at] ue [dot] poznan [dot] pl
Telefon: +48 (61) 854-36-32 | +48 (61) 639-28-06
Fax: +48 (61) 854-36-33
no image

Technologie Web 2.0 w realizacji wizji Corporate Semantic Web, Kaczmarek, M., and Filipowska Agata , Technologie Wiedzy w Zarządzaniu Publicznym; 11, Katowice, p.31-45, (2012)
Semantically Enhanced Business Process Modeling Notation, Kaczmarek, Tomasz, Kaczmarek M., Filipowska Agata, and Abramowicz Witold , Semantic Technologies for Business and Information Systems Engineering: Concepts and Applications, Hershey, p.259-275, (2012)
Profilowanie w systemach informatycznych, Filipowska, Agata, and Dzikowski J. , Systemy Wspomagania Organizacji SWO 2012, Katowice, p.71-104, (2012)
Model biznesowy dostawcy danych w semantycznym Internecie, Kaczmarek, M., and Filipowska Agata , Matematyka i informatyka na usługach ekonomii : informatyka ekonomiczna, Number 239, Poznań, p.58-70, (2012)
Scalable Adaptation of Web Applications to Users; Behaviour, Węcel, Krzysztof, Kaczmarek Tomasz, and Filipowska Agata , Computational Collective Intelligence : Technologies and Applications, 4th International Conference, ICCCI 2012, Ho Chi Minh City, Vietnam, November 28-30, 2012. Proceedings, Part II, Number 7654, Berlin Heidelberg, p.79-88, (2012)
Profilowanie w systemach filtrowania i wyszukiwania informacji - metody i wyzwania, Kaczmarek, Tomasz, and Filipowska Agata , Matematyka i informatyka na usługach ekonomii : informatyka ekonomiczna, Number 239, Poznań, p.46-57, (2012)
Dyżury w bieżącym semestrze:
  • Środa 18:30 – 19:30
  • Czwartek 19:15 – 20:15

Enprise Information Systems (j. ang.)

Wykład 15hLaboratoium 45hPrzedmiot kierunkowyPrzedmiot realizowany na I stopniu studiów
dr Agata Filipowska


Informatyka w administracji

Wykład 30hPrzedmiot specjalizacyjnyPrzedmiot realizowany na I stopniu studiów


Narzędzia informatyczne wspierające ZZL (Wydział Zarządzania)

Wykład 30hPrzedmiot specjalizacyjnyPrzedmiot realizowany na II stopniu studiów
dr Agata Filipowska


Projektowanie systemów informatycznych

Wykład 15hLaboratoium 30hPrzedmiot kierunkowyPrzedmiot realizowany na I stopniu studiów


Systemy informatyczne wspomagania zarządzania logistycznego (Wydział Gospodarki Międzynarodowej)

Laboratoium 15hPrzedmiot specjalizacyjnyPrzedmiot realizowany na II stopniu studiów
dr Agata Filipowska