dr Agata Filipowska

dr Agata Filipowska

Adiunkt


E-mail: agata [dot] filipowska [at] ue [dot] poznan [dot] pl
Telefon: +48 (61) 854-36-32 | +48 (61) 639-28-06
Fax: +48 (61) 854-36-33
no image

Autocompletion for Business Process Modelling, Wieloch, Karol, Filipowska Agata, and Kaczmarek M. , Business Information Systems Workshops : BIS 2011 International Workshops and BPSC International Conference, Poznań, Poland, June 15-17, 2011, Revised Papers., Number 97, p.30-40, (2011)
Odkrywanie tożsamości użytkownika sieci, Abramowicz, Witold, Filipowska Agata, Dzikowski J., Małyszko Jacek, and Węckowski Dawid , Zastosowania Systemów Informatycznych Zarządzania, Number spec., Warszawa, p.7-18, (2011)
Wykorzystanie mechanizmów społecznościowych do semantycznego opisu zasobów., Kaczmarek, M., and Filipowska Agata , Matematyka i informatyka na usługach ekonomii : modelowanie zjawisk gospodarczych w praktyce., Number 210, p.197-208, (2011)
Ego - where user modeling meets identity management., Abramowicz, Witold, Filipowska Agata, Kalisz Paweł, Werno Łukasz, Dzikowski J., and Małyszko Jacek , Informatyka ekonomiczna. Systemy informacyjne w zarządzaniu. Zastosowania praktyczne, Number 119, Wrocław, p.11-20, (2010)
Information-sensitive and customizable service chains - vision and requirements, Kaczmarek, M., and Filipowska Agata , Advanced Information Technologies for Management - AITM 2010, Number 147, Wrocław, p.138-146, (2010)
Dyżury w bieżącym semestrze:
  • Środa 18:30 – 19:30
  • Czwartek 19:15 – 20:15

Enprise Information Systems (j. ang.)

Wykład 15hLaboratoium 45hPrzedmiot kierunkowyPrzedmiot realizowany na I stopniu studiów
dr Agata Filipowska


Informatyka w administracji

Wykład 30hPrzedmiot specjalizacyjnyPrzedmiot realizowany na I stopniu studiów


Narzędzia informatyczne wspierające ZZL (Wydział Zarządzania)

Wykład 30hPrzedmiot specjalizacyjnyPrzedmiot realizowany na II stopniu studiów
dr Agata Filipowska


Projektowanie systemów informatycznych

Wykład 15hLaboratoium 30hPrzedmiot kierunkowyPrzedmiot realizowany na I stopniu studiów


Systemy informatyczne wspomagania zarządzania logistycznego (Wydział Gospodarki Międzynarodowej)

Laboratoium 15hPrzedmiot specjalizacyjnyPrzedmiot realizowany na II stopniu studiów
dr Agata Filipowska