News

Wizyta naukowców z Uniwersytetu w Poczdamie 1.12.2017
W dniu 28 listopada 2017 roku w Katedrze Informatyki Ekonomicznej odbyło się seminarium naukowe związane z wizyta naukowców z Uniwersytetu w Poczdamie. Na spotkaniu w katedrze obecni byli ze strony gości: prof. Maik Heinemann (dziekan Wydziału Ekonomii i Nauk Społecznych), dr hab. Henning Bordihn (Katedra Informatyki) oraz Teresa Rodriguez (dział badań, programu EU). Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej reprezentowany był przez następujący zespół: prof. Krzysztof Malaga, prof. Witold Abramowicz, dr Agata Filipowska, dr Krzysztof Węcel, mgr Milena Stróżyna, mgr inż. Dominik Filipiak oraz mgr Włodzimierz Lewoniewski. Celem seminarium było dyskusja o prowadzonych badaniach oraz potencjalne współpracy. Prowadzącym spotkanie był dr Krzysztof Węcel, który zaprezentował prace Katedry w nurcie "big, open, and linked data"

Wystąpienie dr Agnieszki Figiel podczas konferencji BiznesTrendy2017 1.12.2017
W dniu 17 listopada 2017r. dr Agnieszka Figiel uczestniczyła w konferencji BiznesTrendy2017 w Bydgoszczy. Konferencja skierowana była do przedsiębiorców województwa kujawsko-pomorskiego. Głównym celem konferencji było przekazanie uczestnikom wiedzy m.in. o wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań, wyzwaniach organizacyjnych i marketingowych oraz wizerunku biznesowym i wartościowych relacjach. Jako jeden z zaproszonych prelegentów, dr Figiel wystąpiła z prezentacją pt. "Marketing w czasach Big Data. Jak Big Data zmienia świat marketingu?". Tematem prezentacji był data-driven marketing - trend we współczesnym marketingu polegający na wykorzystaniu dostępnych danych i informacji do podejmowania jak najbardziej skutecznych działań marketingowych i optymalizowania ich tak, by przynosiły jak najwięcej korzyści. Wspieranie decyzji marketingowych szeroką i zaawansowaną analizą danych pozwala m.in. uzyskać szczegółową wiedzę nt. klientów (na podstawie danych behawioralnych, a nie tylko deklaratywnych), spersonalizować przekazy reklamowe i ofertę firmy czy usprawnić systemy rekomendacji dla sprzedaży. Analityka Big Data daje także niepowtarzalną możliwość kontroli rezultatów działań marketingowych. Wystąpienie dr Agnieszki Figiel spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem, na co wskazywały opinie zgromadzone przez organizatorów w ankietach ewaluacyjnych.

Konferencja PyData Warsaw 2017 17.11.2017
W dniach 19-20 października 2017 roku grupa studentów WIGE, beneficjentów praktyk prowadzonych przez Katedrę Informatyki Ekonomicznej, uczestniczyła w międzynarodowej konferencji PyData dotyczącej innowacyjnych metod analizy danych. Wśród szczęśliwych uczestników znaleźli się: - Dawid Bodych - Filip Grzebalski - Katarzyna Kabzińska - Aleksandra Kasprzak - Mateusz Orlikowski - Joanna Sobkowiak - Szymon Wieczorek - Magdalena Wieloch wraz z opiekunem mgr. Piotrem Kałużnym. PyData jest programem edukacyjnym prowadzonym przez amerykańską organizację non-profit NumFOCUS. Celem PyData jest umożliwienie użytkownikom i twórcom narzędzi do analizy danych, dzielenia się pomysłami i omówienia obecnych trendów. Obecnie w ramach PyData organizowane są regularne konferencje w Stanach Zjednoczonych i kilkunastu krajach Europy. Tematyka poruszana na spotkaniach dotyczy zaawansowanych technik przetwarzania danych, takich jak uczenie maszynowe, głębokie sieci neuronowe czy rozproszone składowanie i przetwarzanie danych, z wykorzystaniem różnych języków programowania (m.in. Python, R, Julia, Scala). W tym roku miała miejsce pierwsza edycja PyData Warsaw, która odbyła się w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Na konferencji poruszone zostały tematy związane z wieloma aspektami szerokiego zagadnienia, jakim są nowoczesne metody analizy danych. Prezentacje podzielone były na te trzy poziomy trudności: Dla nowicjuszy - służące wprowadzeniu do poruszanego tematu, omówieniu podstawowych technik i narzędzi. Dla średniozaawansowanych użytkowników - pozwalające pogłębić posiadaną wiedzę dotyczącą specyficznych tematów, takich jak: Deep Learning czy NLP. Dla zaawansowanych – mające na celu dogłębne omówienie zaawansowanych technik analizy danych, w szczególności najnowszych dokonań i badań. Studentom i zainteresowanym polecamy przyglądnięcie się niektórym prezentacjom udostępnionym przez organizatorów na Youtube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLGVZCDnMOq0oe0eD-edj_2CuBIZ938bWT Mimo, że wśród prezentujących nie brakowało przedstawicieli placówek naukowych, to większą część stanowili przede wszystkim praktycy z wieloletnim doświadczeniem w zakresie pracy z danymi – zarówno z perspektywy biznesowej jak i naukowej. Na konferencji przemawiali m.in. przedstawiciele Google, czy McKinsey & Company oraz deweloperzy rozwijający język Python – m.in. twórca biblioteki gensim. Stąd też, mimo naukowej charakterystyki niektórych prezentacji – cała konferencja bardzo mocno prezentowała praktyczny charakter zastosowanych metod analizy do rozwiązania obecnych problemów biznesowych. Dzięki udziałowi w konferencji nasi studenci mogli nabyć szczególnie cenną wiedzę mającą związek z kierunkiem studiów i obszarem planowanych prac dyplomowych, a także być może z przyszłą pracą.

Nagroda za najlepszy artykuł na konferencji ICIST 2017 18.10.2017
w dniu 14 października br. mgr Włodzimierz Lewoniewski otrzymał nagrodę za najlepszy artykuł na międzynarodowej konferencji ICIST 2017 (The 23rd International Conference on Information and Software Technologies). Praca pt. „Analysis of References Across Wikipedia Languages” była przygotowana wspólnie z dr Krzysztofem Węclem i prof. dr hab. Witoldem Abramowiczem. Mgr Lewoniewski jest doktorantem w Katedrze Informatyki Ekonomicznej i przygotowuje rozprawę doktorską w zakresie porównywania i wzbogacania informacji w różnych wersjach językowych Wikipedii.

Noc Naukowców 2017 17.10.2017
W ramach Nocy Naukowców, która odbyła się w dniu 29 września 2017r., pracownicy Katedry Informatyki Ekonomicznej przeprowadzili warsztaty pt. „CO TY NA TO? PORADNIK MAŁEGO PROGRAMISTY” (mgr Piotr Kałużny, dr Bartosz Perkowski) dla dzieci w wieku od 8 do 12 lat oraz „CO TY NA TO? INTERNET BEZ TAJEMNIC” (dr Agnieszka Figiel, mgr Agata Szyszko, mgr Włodzimierz Lewoniewski) dla osób powyżej 15 roku życia. Noc Naukowców to impreza odbywająca w całej Europie. W Poznaniu w tym roku brało w niej udział siedem instytucji naukowych, w tym Uniwersytet Ekonomiczny.

Warsztat na temat wkorzystania technologii blockchain 16.10.2017
W piątek 27 października 2017r. w ramach IBM Blockchain Roadshow for Universities odbędzie się w sali 2.1 CEUE bardzo interesujący warsztat związany z wykorzystaniem technologii blockchain (celem jest pokazanie technologii w praktyce – z realizacja ćwiczeń na komputerach uczestników). Zachęcamy do udziału! Więcej informacji i dane rejestracyjne dostępne są na stronie: http://blockchain.inwebit.pl/. Liczba miejsc ograniczona!

Szkoła letnia „Big data and Analytics” 14.07.2017
W dniach 19-27 czerwca 2017 Spółka Celowa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Katedra Informatyki Ekonomicznej zorganizowały szkołę letnią „Big data and Analytics” dla uczestników studiów doktoranckich z Kazachstanu (Narxoz University, Almaty). Podczas zajęć poruszane były tematy analizy i eksploracji danych, wizualizacji wyników oraz analizy powiązań w sieciach społecznościowych. Wprowadzone zostały również bardziej zaawansowane zagadnienia analizy związane z "deep learning", w tym analiza i pozyskiwanie danych z obrazów. Celem pierwszego bloku zajęć było przedstawienie uczestnikom rozmaitych narzędzi, z jakich mogą korzystać w pracy naukowej. W drugim tygodniu pobytu doktoranci zostali zapoznani z metodyką prowadzenia badań naukowych i przygotowania prac doktorskich z wykorzystaniem metod Big data. Na zakończenie szkoły letniej, z wykorzystaniem zgromadzonych doświadczeń, doktoranci wzięli udział w Doctoral Consortium organizowanym podczas międzynarodowej konferencji Business Information Systems, gdzie mieli możliwość zaprezentowania swoich prac oraz spotkania z mentorami. Obecnie doktoranci wspólnie z pracownikami UEP pracują nad publikacjami mających podsumować ich pobyt na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Analiza i modelowanie zmian opinii społecznej z wykorzystaniem zaawansowanych metod Data Science 27.06.2017
Dr Agnieszka Figiel z Katedry Informatyki Ekonomicznej w konkursie Microsoft Azure Researcg Award zdobyła grant na badania naukowe w zakresie analizy i modelowania danych. Nagrodzony w konkursie Microsoft projekt "Analiza i modelowanie zmian opinii społecznej z wykorzystaniem zaawansowanych metod Data Science" wykorzystuje szereg zaawanasowanych narzędzi analitycznych jakościowych i ilościowych (text mining, sentiment analysis, social network analysis, algorytmy machine learning i natural language processing) po to, by analizować w czasie rzeczywistym ogromne zbiory danych i by modelować i przewidywać zmiany w opinii społecznej. Ramy teoretyczne projektu stanowią koncepcja dyskursu publicznego, socjolingwistyka i teoria sieci społecznych, co nadaje przedsięwzięciu cechy interdyscyplinarności. Skalę trudności projektu wyznacza zaś nie tylko próba zmierzenia się z analizą tak wielowątkowego, uwarunkowanego rozmaitymi kontekstami społeczno-politycznymi problemu, jakim jest opinia społeczna, ale i stawienie czoła wyzwaniu, jakim jest maszynowe przetwarzanie języka polskiego. Badanie opinii społecznej tylko z pozoru jest proste. Wydaje się, że wystarczy zrobić jeden czy drugi sondaż, i tyle, i już wiemy, co się dzieje w społeczeństwie. Tymczasem metoda sondażowa jest pełna niedoskonałości: bazuje na deklaracjach, może ujawniać nie rzeczywiste poglądy a artefakty, dostarcza danych z opóźnieniem w stosunku do rzeczywistości i wymaga odpowiedniego doboru próby. Odwołanie się do metod Data Science to nie tylko próba przezwyciężenia problemów wynikających ze stosowania sondaży, ale i ukazanie nowych możliwości w badaniach opinii społecznej.

Sztuczna inteligencja dla sztuki 26.06.2017
Mgr inż. Dominik Filipiak, doktorant w Katedrze Informatyki Ekonomicznej, uzyskał grant Microsoft Azure for Research. Złożony wniosek pt. “Data Science for Improving the Quality of Art Market Data” jest związany z tematyką jego rozprawy doktorskiej, która powstaje pod opieką prof. Witolda Abramowicza oraz dr Agaty Filipowskiej. Laureat zajmuje się problematyką poprawy jakości danych dostępnych w polskich domach aukcyjnych celem oceny kondycji rynku dzieł sztuki. Nowatorski charakter pracy badawczej związany jest z wykorzystaniem zaawansowanych technik wzbogacania danych oraz rozpoznawania obrazów (m.in. głębokie sieci neuronowe używane są do automatycznej detekcji stylu artysty). Używane do tego algorytmy wymagają dużej mocy obliczeniowej i nowoczesnych kart graficznych. Zdobyte środki zostaną przeznaczone na niezbędną do przeprowadzenia badań infrastrukturę obliczeniową.

Morski Big Brother w oparciu o Big Data, czyli nowy grant na badania pozwalające na przewidywanie i śledzenie podróży statków 22.06.2017
W jaki sposób można sprawdzić, czy towary płynące z Chin do Polski zostaną dostarczone na czas? Czy statek, który je przewozi na pewno jest bezpieczny? Jak przewidywać czas podróży i trasę takiego statku? Na te i inne pytania związane z oceną niezawodności dostaw realizowanych drogą morską i przewidywaniem punktualności statków starać się będą odpowiedzieć naukowcy z Katedry Informatyki Ekonomicznej w ramach grantu badawczego „Data Science and Azure-based analytics services for predicting risk and reliability of maritime transport”, otrzymanego w programie Microsoft Azure for Research. W ramach badań przetwarzane i analizowane będą duże zasoby danych satelitarnych i naziemnych pozwalające śledzić w czasie rzeczywistym ruch statków na świecie. Dane te będą wzbogacane o dodatkowe informacje o statku i jego trasie, które istotnie mogą wpływać na czas podróży i ocenę jego niezawodności. Całość będzie realizowana w oparciu o platformę Azure firmy Microsoft. Badania zakładają wykorzystanie usług dostępnych w chmurze Azure związanych z przechowywaniem i analizą Big Data, pozwalające na przeprowadzanie analiz predykcyjnych, uczenia maszynowego i modelowania statystycznego. Projekt realizowany będzie przez najbliższy rok przez doktorantkę mgr Milenę Stróżyna, jej promotora pomocniczego dr Krzysztofa Węcla oraz studentów odbywających praktyki letnie w Katedrze Informatyki Ekonomicznej. Otrzymane wyniki będą istotnym wkładem do rozprawy doktorskiej przygotowywanej przez doktorantkę pod opieka prof. dr. hab. Witolda Abramowicza.

Aktualności