News

Nagroda Miasta Poznania za najlepsze prace dyplomowe 14.04.2017
Mgr Marcin Basiński absolwent Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej, specjalności: informatyka w gospodarce i administracji, został laureatem XIII edycji Konkursu „Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską” i „Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską” Praca magisterska mgra Marcina Basińskiego pt.: „Wdrożenie wersji pilotażowej katalogu „Urzędy 24”, na przykładzie e-Usług związanych z działalnością gospodarczą i biznesem”, napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Witolda Abramowicza, obroniona na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu otrzymała wyróżnienie. Na Konkurs wpłynęły 134 prace dyplomowe: 52 rozprawy doktorskie oraz 82 prace magisterskie. Decyzją Kapituły Konkursu w kategorii prac doktorskich przyznano 3 równorzędne nagrody oraz 5 wyróżnień, zaś w kategorii prac magisterskich 3 równorzędne nagrody oraz 5 wyróżnień. Uroczyste, oficjalne ogłoszenie wyników miało miejsce 10 kwietnia 2017 r. w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania. Serdecznie gratulujemy!

Udział Piotra Jankowiaka, Piotra Kałużnego i dr Bartosza Perkowskiego w konferencji NetMob 2017 12.04.2017
W dniach 5-7 kwietnia dwójka studentów 2 roku II stopnia studiów stacjonarnych ze specjalności IwGiA na kierunku Informatyka i Ekonometria na WIGE: Piotr Jankowiak i Piotr Kałużny, miała okazję wyjechać na międzynarodową konferencję naukową do Mediolanu. Wraz z dr Bartoszem Perkowskim z Katedry Informatyki Ekonomicznej wzięli udział w tegorocznej Konferencji NetMob. NetMob to największa na świecie konferencja naukowa zajmująca się tematyką przetwarzania danych telekomunikacyjnych i ich wykorzystania dla celów biznesowych i statystycznych. Odbywa się ona w dwuletnich odstępach. W tym roku odbywała się ona w Vodafone Village w Mediolanie w terminie 5-7 kwietnia 2017r. Konferencja ta zaprasza nie tylko osoby ze świata nauki (z takich miejsc jak MIT, Cambridge, Universidad Carlos III de Madrid, Harvard czy ETH Zurich) ale także firm, zarówno znanych w świecie informatyki i telekomunikacji (IBM, Orange, Vodafone, Nokia, Telefonica, Telecom Italia), jak i nowopowstałych zajmujących się analizą danych telekomunikacyjnych w aspekcie komercyjnym. Rola naszych studentów na konferencji dotyczyła nie tylko uczestnictwa, ale także ustnego przedstawienia publikacji pt. „Application of trajectory based models for continuous behavioural user authentication through anomaly detection”, której byliśmy współautorami. Została ona przygotowana dzięki projektowi realizowanemu w Katedrze Informatyki Ekonomicznej. Dr Bartosz Perkowski natomiast miał przyjemność zaprezentować plakat pt. „User Authentication with Neural Networks Based on CDR Data”. Tematyka konferencji była bardzo szeroka, organizatorzy podzielili program konferencji na bloki dotyczące: mobilności – których było najwięcej, sieci społecznościowych, dobra społecznego, badań socjo-ekonomicznych, zdrowia, jakości danych i prywatności oraz aplikacji. Na konferencji odbyło się ponad 40 wystąpień w przeciągu 3 dni, a także mieliśmy okazję zobaczyć 36 plakatów podczas dwóch sesji plakatowych, poziom naukowy obydwu tych form był bardzo wysoki, co tym bardziej podkreśla znaczenie sukcesów naszych naukowców.

Wykłady dr inż. Anny Lamek na North China University of Science and Technology 2.02.2017
Dr inż. Anna Lamek w dniach 03.01.2017-13.01.2017 przeprowadziła wykłady z przedmiotów „Production Engineering 1” (40 godzin) oraz „Production Engineering 2” (40 godzin) w North China University of Science and Technology w Tangshan (prowincja Hebei) w Chinach. W ramach zajęć zrealizowany został także projekt inżynierski dotyczący wykorzystania systemów informatycznych w zarządzaniu procesem produkcyjnym

Udział prof. dr. hab. Witolda Abramowicza i dr Agaty Filipowskiej w V edycji Big Data Congress 28.11.2016
W dniach 22 – 23 listopada 2016 roku odbyła się piąta, jubileuszowa edycja kongresu Big Data Congress, którego Honorowym Przewodniczącym Rady Programowej jest prof. dr hab. Witold Abramowicz. W pracach Kongresu uczestniczą wszyscy znaczący dostawcy produktów i usług Big Data. W bieżącej edycji brało udział około 650 osób. Po raz kolejny moderatorem bardzo dobrze przyjętego panelu ekspertów była dr Agata Filipowska z Katedry Informatyki Ekonomicznej. Tytuł panelu: IoT ecosystem – następna rewolucja przemysłowa w służbie Smart technologii i jej wpływ na inne sektory. W dyskusji uczestniczyli przedstawiciele biznesu: Regional Business Director CEE, Google, Head of Strategy and Product Management, Samsung Electronics, Prezes Zarządu, APA Group oraz Director Strategy and Business Development, P4. Dr Filipowska po zakończonej dyskusji zebrała gratulacje oraz podziękowania od uczestników i obserwatorów panelu za bardzo merytoryczne przeprowadzenie dyskusji. Kongres stanowi unikalne i prestiżowe spotkanie najważniejszych przedstawicieli wielu sektorów biznesu, administracji rządowej i samorządowej, mediów i nauki, a zarazem unikalną możliwość konfrontowania i wymiany doświadczeń z ekspertami zajmującymi się tą specyficzną i niezwykle rozwojową częścią działalności nie tylko w obszarze Big Data, ale także krajowego i międzynarodowego rynku, praktycznego wykorzystania technologii i rozwiązań. To strategiczne spotkanie stanowi neutralną platformę do dyskusji, wymiany poglądów i doświadczeń, gromadzącą najważniejszych przedstawicieli reprezentujących obszar pomysłu, wiedzy i technologii największych firm krajowych i globalnych wszystkich sektorów biznesu. Jest także doskonałą okazją do nawiązania i zacieśnienia relacji biznesowych dla wszystkich liderów, którzy chcą wyznaczać kierunki rozwoju

Wystąpienie prof. dr hab. Witolda Abramowicza podczas posiedzenia plenarnego Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN 23.11.2016
Prof. dr hab. Witold Abramowicz w dniu 15 listopada 2016 r. na zaproszenie przewodniczącego Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN wziął udział w posiedzeniu plenarnym, gdzie wspólnie z prof. dr hab. Krzysztofem Jajugą przeprowadził debatę „Big Data w ekonomii".

Przyznanie stopnia doktora nauk ekonomicznych Elżbiecie Lewańskiej i Bartoszowi Perkowskiemu 10.10.2016
Dwoje pracowników Katedry Informatyki Ekonomicznej uzyskało stopień doktora nauk ekonomicznych.

Wikipedia References & Citations challenge 27.09.2016
Dr Krzysztof Węcel (Katedra Informatyki Ekonomicznej) w dniu 15 września 2016 roku w ramach DBpedia Community Meeting zorganizowanego na konferencji SEMANTiCS2016 w Lipsku otrzymał nagrodę za najlepszy referat w kategorii Wikipedia Citations and Reference Challenge. Materiały do prezentacji zatytułowanej „(Not only) Polish citations – analysis, comparison, directions” zostały w znacznej mierze zebrane podczas letnich praktyk studenckich zorganizowanych przez Katedrę Informatyki Ekonomicznej w ramach Dotacji Projakościowej. W prace obok prezentującego zaangażowani byli mgr Włodzimierz Lewoniewski oraz Paweł Sobociński. Mgr Lewoniewski jest doktorantem w Katedrze Informatyki Ekonomicznej i przygotowuje rozprawę doktorską w zakresie jakości informacji. Paweł Sobociński z kolei jest studentem drugiego roku specjalności Informatyka w Gospodarce i Administracji, uczestnikiem praktyk studenckich. Do zbierania danych oraz przeprowadzenia analiz wykorzystano infrastrukturę zakupioną w ramach projektu InnoUEP.

Prof. dr hab. Witold Abramowicz, prof. zw. UEP członkiem SAP Academic Board 12.09.2016
SAP jest największym światowym dostawcą oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwami oraz administracją rządową i samorządową. Firma bardzo intensywnie współpracuje z uczelniami na całym świecie. SAP University Alliances organizuje współpracę w zakresie kształcenia, badań oraz działalności innowacyjnej 2650 uczelni. Dwunastoosobowy SAP Academic Board koordynuje tę współpracę. Prof. dr hab. Witold Abramowicz prof. zw. został wybrany na kolejną kadencję do tego zespołu. Katedra Informatyki Ekonomicznej stosuje w dydaktyce produkty SAP od ponad dwudziestu lat. Zespół SmartBrain – Smart and Big Data Science Research and Innovation Center wykorzystuje rozwiązanie SAP HANA.

XIX Konkurs NTIE na najlepsze prace dyplomowe w dziedzinie informatyki ekonomicznej 12.09.2016
Laureatami konkursu zostali, już po raz kolejny, absolwenci Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Komisja konkursowa  XIX Edycji Konkursu Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej na najlepsze prace dyplomowe w dziedzinie informatyki ekonomicznej obronione w roku 2015  przyjęła następujące ustalenia: I. W grupie prac doktorskich: Wyróżnienie: Jacek Małyszko, Automatyczne przetwarzania recenzji konsumenckich dla oceny użyteczności produktów i usług, promotor: prof. dr hab. Witold Abramowicz, promotor pomocniczy: dr Agata Filipowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu II. W grupie prac magisterskich: 1 miejsce: Romana Berendt, Analiza wydźwięku komentarzy na temat usług świadczonych przez operatorów energetycznych z wykorzystaniem oprogramowania SAP HANA, promotor: prof. dr hab. Witold Abramowicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu III. W grupie prac licencjackich: 1 miejsce: Piotr Jankowiak i Piotr Kałużny, Human mobility profiling based on Call Detail Records analysis, promotor: dr Agata Filipowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2 miejsce: Arkadiusz Kołodziejczyk, Modelowanie kryptowaluty z wykorzystaniem mechanizmu dowodu pracy, promotor: dr Agata Filipowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Serdecznie gratulujemy!!!

Konferencja Business Information Systems (BIS 2017) 28.07.2016
ziewiętnasta edycja Międzynarodowej Konferencji Business Information Systems (BIS) odbyła się w dniach 6-8 lipca 2016 r. na Uniwersytecie w Lipsku. Temat wiodący tegorocznej edycji brzmiał: „Smart Business Ecosystems”.

Aktualności