News

Microsoft Azure for Research Award wesprze podnoszenie jakości informacji na przykładzie Wikipedii 13.06.2017
Dr Krzysztof Węcel z Katedry Informatyki Ekonomicznej otrzymał grant na przeprowadzenie badań z wykorzystaniem narzędzi dostępnych w chmurze Microsoft Azure. Nagroda została przyznana w ramach programu Microsoft Azure for Research Award po pozytywnej ocenie zgłoszonego projektu „Data Science for improving the quality of crowdsourced information. The case of Wikipedia”. W realizacji projektu będzie uczestniczył również doktorant Włodzimierz Lewoniewski oraz studenci, którzy w okresie letnim będą odbywali w Katedrze praktyki w tym zakresie.

Wykład o jakości Wikipedii w XII LO w Poznaniu 1.06.2017
31 maja 2017 roku w ramach projektu Infizmania dla uczniów XII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie w Poznaniu mgr Włodzimierz Lewoniewski przeprowadził wykład i zajęcia warsztatowe na temat jakości informacji w Wikipedii w rożnych językach. Podczas wykładu została przedstawiona historia rozwoju i wzrostu popularności tej ogólnodostępnej encyklopedii, omówione zostały ważne zasady Wikipedii oraz dokonano porównania z tradycyjnymi encyklopediami (takimi jak Encyclopedia Britannica, Wielka Encyklopedia PWN, Wielka Encyklopedia Radziecka). Poruszone zostały także tematy związane z krytyką jakości artykułów Wikipedii i innymi problemami, związanymi głownie z wolnością współtworzenia treści. Dodatkowo, została przedstawiona metoda oceny jakości artykułów Wikipedii, natomiast podczas warsztatów uczniowie samodzielnie mogli sprawdzać jakość wybranych przez nich artykułów na różne tematy: firmy, gry komputerowe, aktorzy, filmy, politycy i inne. Dodatkowo mgr Włodzimierz Lewoniewski w ramach zajęć przedstawił wyniki badań, związane z automatycznej oceną jakości artykułów Wikipedii w różnych wersjach językowych.

XX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki 27.04.2017
W ramach XX Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, które odbyły się w murach UEP 24 kwietnia 2017r., dr inż. Anna Lamek przeprowadziła 2 warsztaty z Podstaw programowania oraz Modelowania procesów biznesowych. W naszych progach mieliśmy okazję gościć młodych adeptów programowania ze Szkoły Podstawowej nr 42 oraz klasy licealne z Zespołu Szkół Urszulańskich w Poznaniu. Uczniowie mieli okazję stworzyć swoje pierwsze animacje w języku Scratch oraz wcielić się w rolę analityków biznesowych, tworząc modele procesów przy użyciu podstawowych elementów notacji Business Process Modelling Notation w oprogramowaniu Adonis. Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z wydarzenia.

Nagroda Miasta Poznania za najlepsze prace dyplomowe 14.04.2017
Mgr Marcin Basiński absolwent Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej, specjalności: informatyka w gospodarce i administracji, został laureatem XIII edycji Konkursu „Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską” i „Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską” Praca magisterska mgra Marcina Basińskiego pt.: „Wdrożenie wersji pilotażowej katalogu „Urzędy 24”, na przykładzie e-Usług związanych z działalnością gospodarczą i biznesem”, napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Witolda Abramowicza, obroniona na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu otrzymała wyróżnienie. Na Konkurs wpłynęły 134 prace dyplomowe: 52 rozprawy doktorskie oraz 82 prace magisterskie. Decyzją Kapituły Konkursu w kategorii prac doktorskich przyznano 3 równorzędne nagrody oraz 5 wyróżnień, zaś w kategorii prac magisterskich 3 równorzędne nagrody oraz 5 wyróżnień. Uroczyste, oficjalne ogłoszenie wyników miało miejsce 10 kwietnia 2017 r. w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania. Serdecznie gratulujemy!

Udział Piotra Jankowiaka, Piotra Kałużnego i dr Bartosza Perkowskiego w konferencji NetMob 2017 12.04.2017
W dniach 5-7 kwietnia dwójka studentów 2 roku II stopnia studiów stacjonarnych ze specjalności IwGiA na kierunku Informatyka i Ekonometria na WIGE: Piotr Jankowiak i Piotr Kałużny, miała okazję wyjechać na międzynarodową konferencję naukową do Mediolanu. Wraz z dr Bartoszem Perkowskim z Katedry Informatyki Ekonomicznej wzięli udział w tegorocznej Konferencji NetMob. NetMob to największa na świecie konferencja naukowa zajmująca się tematyką przetwarzania danych telekomunikacyjnych i ich wykorzystania dla celów biznesowych i statystycznych. Odbywa się ona w dwuletnich odstępach. W tym roku odbywała się ona w Vodafone Village w Mediolanie w terminie 5-7 kwietnia 2017r. Konferencja ta zaprasza nie tylko osoby ze świata nauki (z takich miejsc jak MIT, Cambridge, Universidad Carlos III de Madrid, Harvard czy ETH Zurich) ale także firm, zarówno znanych w świecie informatyki i telekomunikacji (IBM, Orange, Vodafone, Nokia, Telefonica, Telecom Italia), jak i nowopowstałych zajmujących się analizą danych telekomunikacyjnych w aspekcie komercyjnym. Rola naszych studentów na konferencji dotyczyła nie tylko uczestnictwa, ale także ustnego przedstawienia publikacji pt. „Application of trajectory based models for continuous behavioural user authentication through anomaly detection”, której byliśmy współautorami. Została ona przygotowana dzięki projektowi realizowanemu w Katedrze Informatyki Ekonomicznej. Dr Bartosz Perkowski natomiast miał przyjemność zaprezentować plakat pt. „User Authentication with Neural Networks Based on CDR Data”. Tematyka konferencji była bardzo szeroka, organizatorzy podzielili program konferencji na bloki dotyczące: mobilności – których było najwięcej, sieci społecznościowych, dobra społecznego, badań socjo-ekonomicznych, zdrowia, jakości danych i prywatności oraz aplikacji. Na konferencji odbyło się ponad 40 wystąpień w przeciągu 3 dni, a także mieliśmy okazję zobaczyć 36 plakatów podczas dwóch sesji plakatowych, poziom naukowy obydwu tych form był bardzo wysoki, co tym bardziej podkreśla znaczenie sukcesów naszych naukowców.

Wykłady dr inż. Anny Lamek na North China University of Science and Technology 2.02.2017
Dr inż. Anna Lamek w dniach 03.01.2017-13.01.2017 przeprowadziła wykłady z przedmiotów „Production Engineering 1” (40 godzin) oraz „Production Engineering 2” (40 godzin) w North China University of Science and Technology w Tangshan (prowincja Hebei) w Chinach. W ramach zajęć zrealizowany został także projekt inżynierski dotyczący wykorzystania systemów informatycznych w zarządzaniu procesem produkcyjnym

Udział prof. dr. hab. Witolda Abramowicza i dr Agaty Filipowskiej w V edycji Big Data Congress 28.11.2016
W dniach 22 – 23 listopada 2016 roku odbyła się piąta, jubileuszowa edycja kongresu Big Data Congress, którego Honorowym Przewodniczącym Rady Programowej jest prof. dr hab. Witold Abramowicz. W pracach Kongresu uczestniczą wszyscy znaczący dostawcy produktów i usług Big Data. W bieżącej edycji brało udział około 650 osób. Po raz kolejny moderatorem bardzo dobrze przyjętego panelu ekspertów była dr Agata Filipowska z Katedry Informatyki Ekonomicznej. Tytuł panelu: IoT ecosystem – następna rewolucja przemysłowa w służbie Smart technologii i jej wpływ na inne sektory. W dyskusji uczestniczyli przedstawiciele biznesu: Regional Business Director CEE, Google, Head of Strategy and Product Management, Samsung Electronics, Prezes Zarządu, APA Group oraz Director Strategy and Business Development, P4. Dr Filipowska po zakończonej dyskusji zebrała gratulacje oraz podziękowania od uczestników i obserwatorów panelu za bardzo merytoryczne przeprowadzenie dyskusji. Kongres stanowi unikalne i prestiżowe spotkanie najważniejszych przedstawicieli wielu sektorów biznesu, administracji rządowej i samorządowej, mediów i nauki, a zarazem unikalną możliwość konfrontowania i wymiany doświadczeń z ekspertami zajmującymi się tą specyficzną i niezwykle rozwojową częścią działalności nie tylko w obszarze Big Data, ale także krajowego i międzynarodowego rynku, praktycznego wykorzystania technologii i rozwiązań. To strategiczne spotkanie stanowi neutralną platformę do dyskusji, wymiany poglądów i doświadczeń, gromadzącą najważniejszych przedstawicieli reprezentujących obszar pomysłu, wiedzy i technologii największych firm krajowych i globalnych wszystkich sektorów biznesu. Jest także doskonałą okazją do nawiązania i zacieśnienia relacji biznesowych dla wszystkich liderów, którzy chcą wyznaczać kierunki rozwoju

Wystąpienie prof. dr hab. Witolda Abramowicza podczas posiedzenia plenarnego Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN 23.11.2016
Prof. dr hab. Witold Abramowicz w dniu 15 listopada 2016 r. na zaproszenie przewodniczącego Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN wziął udział w posiedzeniu plenarnym, gdzie wspólnie z prof. dr hab. Krzysztofem Jajugą przeprowadził debatę „Big Data w ekonomii".

Przyznanie stopnia doktora nauk ekonomicznych Elżbiecie Lewańskiej i Bartoszowi Perkowskiemu 10.10.2016
Dwoje pracowników Katedry Informatyki Ekonomicznej uzyskało stopień doktora nauk ekonomicznych.

Wikipedia References & Citations challenge 27.09.2016
Dr Krzysztof Węcel (Katedra Informatyki Ekonomicznej) w dniu 15 września 2016 roku w ramach DBpedia Community Meeting zorganizowanego na konferencji SEMANTiCS2016 w Lipsku otrzymał nagrodę za najlepszy referat w kategorii Wikipedia Citations and Reference Challenge. Materiały do prezentacji zatytułowanej „(Not only) Polish citations – analysis, comparison, directions” zostały w znacznej mierze zebrane podczas letnich praktyk studenckich zorganizowanych przez Katedrę Informatyki Ekonomicznej w ramach Dotacji Projakościowej. W prace obok prezentującego zaangażowani byli mgr Włodzimierz Lewoniewski oraz Paweł Sobociński. Mgr Lewoniewski jest doktorantem w Katedrze Informatyki Ekonomicznej i przygotowuje rozprawę doktorską w zakresie jakości informacji. Paweł Sobociński z kolei jest studentem drugiego roku specjalności Informatyka w Gospodarce i Administracji, uczestnikiem praktyk studenckich. Do zbierania danych oraz przeprowadzenia analiz wykorzystano infrastrukturę zakupioną w ramach projektu InnoUEP.

Aktualności