News

Wykład prof. dr. hab. Witolda Abramowicza, prof. zw. UEP na Humboldt Universität w Berlinie 10.05.2016
Prof. dr hab. Witold Abramowicz, prof. zw. UEP w dniu 25 kwietnia 2016 r. na zaproszenie Department of Computer Science, w ramach programu studiów doktoranckich SOAMED, wygłosił wykład zatytułowany „Big Data - towards new business models“.

Wykład prof. dr. hab. Witolda Abramowicza, prof. zw. UEP podczas Seminarium Politechniki Warszawskiej 10.05.2016
Prof. dr hab. Witold Abramowicz, prof. zw. UEP w dniu 19 kwietnia 2016 r. na zaproszenie Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej wystąpił podczas Seminarium „Wyzwania modelowania inżynierskiego i biznesowego”, gdzie wygłosił wykład zatytułowany „Ewolucja modeli biznesowych z wykorzystaniem Big Data”.

Wykład inauguracyjny prof. dr hab. Witolda Abramowicza, prof. zw. UEP podczas XXVI FORUM INFORMATYKI W ADMINISTRACJI 10.05.2016
Prof. dr hab. Witold Abramowicz w dniu 13 kwietnia 2016 r. podczas XXVI FORUM INFORMATYKI W ADMINISTRACJI, konferencji organizowanej przez Centrum Promocji Informatyki na zaproszenie, jako Keynote Speaker, wystąpił z prezentacją wykładu inauguracyjnego pt.: „Big Data przesłanką tworzenia usług administracji publicznej”.

Szkolenie SAP TERP10 dla studentów kierunku informatyka i ekonometria UEP 6.04.2016
W dniach 20 czerwca - 1 lipca planowana jest specjalna edycja szkolenia <b>TERP10 SAP ERP - Integration of Business Processes</b> dla studentów Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej UEP.

Modelowanie Procesów Biznesowych – warsztaty w ramach Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki 12.01.2016
Poznański Festiwal Nauki i Sztuki to cykliczna impreza, organizowana wspólnie przez poznańskie uczelnie publiczne, służąca popularyzacji nauki. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu będzie współorganizatorem kolejnej XIX edycji tego wydarzenia, które odbędzie się 18 kwietnia 2016 r.

Sukcesy absolwentów WIGE 2.12.2015
Absolwenci kierunku Informatyka i ekonometria Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu: Michał Krawczyk, Michał Michalski, Krzysztof Łuka i Wojciech Łukowski są autorami książek wydanych przez wydawnictwo SAP PRESS.

Business Intelligence Hackathon API – BIHAPI 12.10.2015
BIHAPI to konkurs poświęcony popularyzacji Application Programming Interfaces (APIs) oraz OPEN DATA dostarczanych przez ICT, Administrację samorządową. To już trzecia edycja konkursu - w tym roku obok Warszawy, Poznania i Gdańska dołącza do nas Kraków i Województwo Małopolskie.

Kongres Informatyki Ekonomicznej 30.09.2015
W dniach 23 września – 25 września 2015r. w Podlesicach k/Kroczyc odbył się I Kongres Informatyki Ekonomicznej zorganizowany w 20 rocznicę powołania Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej. Celem Kongresu była prezentacja dorobku wiodących ośrodków naukowych zajmujących się badaniami nad rozwiązaniami informatycznymi w organizacjach biznesowych, a także administracji państwowej i samorządowej. W kongresie udział wzięli również przedstawiciele Katedry Informatyki Ekonomicznej – prof. dr hab. Witold Abramowicz, dr Agata Filipowska oraz mgr Wioletta Sokołowska.

Nagrody w XVIII Konkursie Prac Dyplomowych z dziedziny Informatyki Ekonomicznej 30.09.2015
W dniu 23 września 2015 r. podczas I Kongresu Informatyki Ekonomicznej w Podlesicach/k Kroczyc odbyła się uroczystość wręczenia nagród i dyplomów laureatom XVIII Konkursu Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej na najlepsze prace dyplomowe w dziedzinie informatyki ekonomicznej

Przyznanie stopnia doktora nauk ekonomicznych Jackowi Małyszko 13.07.2015
Dnia 6 lipca 2015 odbyła się publiczna dyskusja na temat rozprawy doktorskiej Jacka Małyszko pt. "Automatyczne przetwarzanie recenzji konsumenckich dla oceny użyteczności produktów i usług". W wyniku dyskusji komisja jednogłośnie poparła przyznanie doktorantowi stopnia doktora nauk ekonomicznych oraz ośmioma głosami, przy jednym wstrzymującym się, poparła wniosek recenzentów o wyróżnienie rozprawy. Na Radzie Wydziału 9 lipca w wyniku głosowania oficjalnie Jacek Małyszko otrzymał stopień doktora, a praca otrzymała wyróżnienie. Gratulujemy nowemu doktorowi oraz jego promotorom - prof. Witoldowi Abramowiczowi i dr Agacie Filipowskiej!

Aktualności