News

Sukcesy absolwentów WIGE 2.12.2015
Absolwenci kierunku Informatyka i ekonometria Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu: Michał Krawczyk, Michał Michalski, Krzysztof Łuka i Wojciech Łukowski są autorami książek wydanych przez wydawnictwo SAP PRESS.

Business Intelligence Hackathon API – BIHAPI 12.10.2015
BIHAPI to konkurs poświęcony popularyzacji Application Programming Interfaces (APIs) oraz OPEN DATA dostarczanych przez ICT, Administrację samorządową. To już trzecia edycja konkursu - w tym roku obok Warszawy, Poznania i Gdańska dołącza do nas Kraków i Województwo Małopolskie.

Kongres Informatyki Ekonomicznej 30.09.2015
W dniach 23 września – 25 września 2015r. w Podlesicach k/Kroczyc odbył się I Kongres Informatyki Ekonomicznej zorganizowany w 20 rocznicę powołania Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej. Celem Kongresu była prezentacja dorobku wiodących ośrodków naukowych zajmujących się badaniami nad rozwiązaniami informatycznymi w organizacjach biznesowych, a także administracji państwowej i samorządowej. W kongresie udział wzięli również przedstawiciele Katedry Informatyki Ekonomicznej – prof. dr hab. Witold Abramowicz, dr Agata Filipowska oraz mgr Wioletta Sokołowska.

Nagrody w XVIII Konkursie Prac Dyplomowych z dziedziny Informatyki Ekonomicznej 30.09.2015
W dniu 23 września 2015 r. podczas I Kongresu Informatyki Ekonomicznej w Podlesicach/k Kroczyc odbyła się uroczystość wręczenia nagród i dyplomów laureatom XVIII Konkursu Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej na najlepsze prace dyplomowe w dziedzinie informatyki ekonomicznej

Przyznanie stopnia doktora nauk ekonomicznych Jackowi Małyszko 13.07.2015
Dnia 6 lipca 2015 odbyła się publiczna dyskusja na temat rozprawy doktorskiej Jacka Małyszko pt. "Automatyczne przetwarzanie recenzji konsumenckich dla oceny użyteczności produktów i usług". W wyniku dyskusji komisja jednogłośnie poparła przyznanie doktorantowi stopnia doktora nauk ekonomicznych oraz ośmioma głosami, przy jednym wstrzymującym się, poparła wniosek recenzentów o wyróżnienie rozprawy. Na Radzie Wydziału 9 lipca w wyniku głosowania oficjalnie Jacek Małyszko otrzymał stopień doktora, a praca otrzymała wyróżnienie. Gratulujemy nowemu doktorowi oraz jego promotorom - prof. Witoldowi Abramowiczowi i dr Agacie Filipowskiej!

Spotkanie projektu SIMMO 10.06.2015
W dniach 2-3 czerwca 2015 r. w Gdyni odbyło się drugie spotkanie projektu SIMMO: System for Intelligent Maritime MOnitoring.

Absolwent UEP Karol Wituszyński Dyrektorem ds. rozwoju organizacji partnerskich w Microsoft 5.05.2015
Karol Wituszyński objął funkcję dyrektora ds. rozwoju organizacji partnerskich w polskim oddziale Microsoft. Karol Wituszyński z Microsoft związany jest od 2002 roku. Przez ostatnie 2 lata był odpowiedzialny za realizację długofalowej strategii współpracy z sektorem edukacji w Polsce. Przed dołączeniem do Microsoft, pracował m.in. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz w Altkom Akademii. Jest absolwentem kierunku Informatyka i Ekonometria na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, był seminarzystą prof. dr hab. Witolda Abramowicza, pracę magisterską obronił z oceną celującą, otrzymał też za nią II nagrodę w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę magisterską z dziedziny Informatyki ekonomicznej organizowanym przez NTIE. Uczestniczył także w seminarium doktoranckim Profesora Zastosowanie sieci neuronowych do podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Nagrody dla KIE w konkursie Big Data: Think BIG CEE Congress 20.04.2015
Dnia 15 kwietnia w Hotelu Westin w Warszawie odbyła się Wielka Gala BIG DATA: THINK BIG CEE CONGRESS. W konkursie zostały wyróżnione osoby, które w znaczący sposób przyczyniły się do rozwoju technologii związanej z Big Data w Polsce. Nagrody przyznano w kilkunastu kategoriach za osiągnięcia dokonane w 2014 roku. Katedra Informatyki Ekonomicznej została dwukrotnie Laureatem Konkursu. Centrum SmartBRAIN (Smart and Big Data Science Research and Innovation Center), Katedra Informatyki Ekonomicznej nagrodzone zostało w kategorii Innowacja Polska 2014, za realizację międzynarodowych i krajowych projektów naukowych w zakresie energetyki, telekomunikacji, obronnośœci i analiz sieci społecznoœściowych z wykorzystaniem technologii Big Data i przetwarzania w pamięci; będącym skutecznym innowatorem przenoszącym wyniki badań do polskiej gospodarki. Profesor Witold Abramowicz nagrodzony tytułem Człowieka Roku Big Data, za zdolnośœć budowania międzynarodowych konsorcjów, realizacji międzynarodowych projektów naukowych oraz wdrażania ich wyników w polskiej gospodarce.

Nominacje dla KIE w konkursie Big Data: Think BIG CEE Congress oraz zaproszenie na kolejny SAP CodeJam w Poznaniu 10.04.2015
Miło nam poinformować, że KIE otrzymała aż dwie nominacje konkursie Big Data: Think BIG CEE Congress. Zapraszamy również na kolejny SAP CodeJam na UEP.

Spotkanie dla studentów 1 roku! 25.03.2015
Zapraszamy na spotkanie z pracownikami Katedry Informatyki Ekonomicznej oraz studentami naszej specjalności.

Aktualności