Analiza porównawcza modeli Jakości Informacji w narodowych wersjach Wikipedii

TytułAnaliza porównawcza modeli Jakości Informacji w narodowych wersjach Wikipedii
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2015
AuthorsLevaneuski, U, Węcel K, Abramowicz W
JournalSystemy wspomagania organizacji SWO 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pagination133-154