Analiza porównawcza modeli jakości informacji w narodowych wersjach Wikipedii

TytułAnaliza porównawcza modeli jakości informacji w narodowych wersjach Wikipedii
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2015
AuthorsLewoniewski, W, Węcel K, Abramowicz W
JournalPrace Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Pagination133–154