Analiza wymagań platformy integracyjnej dla instytucji samorządowych

TytułAnaliza wymagań platformy integracyjnej dla instytucji samorządowych
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2013
AuthorsŻebrowski, P, Hofman R, Bassara A, Wiśniewski M, Filipowska A
JournalStudia Oeconomica Posnaniensia 2013/2(251)
Pagination98-118
ISSN2300-5254
Słowa kluczowearchitektura referencyjna, platforma integracyjna, usługi e-Government