Architektura systemu wykrywania zagrożeń w Cyberprzestrzeni

TytułArchitektura systemu wykrywania zagrożeń w Cyberprzestrzeni
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2012
AuthorsAbramowicz, W, Bukowska E, Dzikowski J, Filipowska A, Kaczmarek T, Małyszko J, Perkowski B, Węcel K, Stolarski P, Wieloch K, Węckowski D
Secondary AuthorsKobyliński, A, Sobczak A
JournalRoczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych
Pagination11-22
ISSN1232-4671
ISBN NumberISNN 1232-4671
Słowa kluczoweekstrakcja leksykalna, Ekstrakcja strukturalna, systemy przetwarzania języka naturalnego, Systemy wyszukiwawcze