Bitcoin w systemach pieniężnych Białorusi, Ukrainy i Rosji

TytułBitcoin w systemach pieniężnych Białorusi, Ukrainy i Rosji
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2015
AuthorsLevaneuski, U
EditorBorusiak, B, Pająk K
ChapterParadygmat zrównoważonego rozwoju lokalnego i regionalnego we współczesnej gospodarce
Pagination283-295
PublisherCeDeWu