Bitcoin w systemach pieniężnych Białorusi, Ukrainy i Rosji

TytułBitcoin w systemach pieniężnych Białorusi, Ukrainy i Rosji
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2015
AuthorsLewoniewski, W
Book TitleParadygmat zrównoważonego rozwoju lokalnego i regionalnego we współczesnej gospodarce
Pagination283–295
PublisherCeDeWu