Cel prowadzonych zajęć

W dobie społeczeństwa informacyjnego nowoczesne technologie informatyczne stają się kluczowe dla działalności każdego przedsiębiorstwa. Kształcimy liderów wypełniających lukę pomiędzy branżą IT a biznesem, będących wszechstronnymi specjalistami, którzy potrafią opracować oryginalne rozwiązania techniczne i pokierować grupą, która je wdroży. Celem studiów na specjalności jest przygotowanie studentów pod względem teoretycznym, jak i praktycznym do stosowania rozwiązań IT w biznesie oraz administracji rządowej i samorządowej, w tym w najbardziej perspektywicznych obszarach informatyki, wiążących się z wykorzystaniem technologii Internetu semantycznego do zarządzania zasobami informacyjnymi w procesami biznesowymi.

W trakcie studiów słuchacze zapoznają się z najnowocześniejszymi narzędziami i technologiami informatycznymi oraz ich zastosowaniem w biznesie i administracji. Program jest ściśle związany z praktyką gospodarczą. Dla realizacji programu wykorzystujemy narzędzia i technologie dostarczane przez światowych liderów branży informatycznej, takich jak SAP, SAS czy Microsoft.

Studenci specjalności pozyskują szeroką wiedzę w zakresie:

  • wdrażania systemów informatycznych,
  • zarządzania infrastrukturą informatyczną,
  • projektowania rozwiązań informatycznych dla biznesu i administracji,
  • audytu informatycznego,
  • inżynierii wiedzy,
  • tworzenia serwisów i aplikacji internetowych oraz usług sieciowych.