Czynniki kształtujące popyt i podaż na rynku energii elektrycznej - podejście modelowe

TytułCzynniki kształtujące popyt i podaż na rynku energii elektrycznej - podejście modelowe
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2014
AuthorsFilipowska, A, Dzikowski J
EditorAppenzeller, D
ChapterMatematyka i informatyka na usługach ekonomii : teoria i zastosowania
Pagination79-91
PublisherWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP)