Dobór usług sieciowych do procesów biznesowych na rynkach elektronicznych

TytułDobór usług sieciowych do procesów biznesowych na rynkach elektronicznych
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2013
AuthorsKaczmarek, M
JournalStudia Oeconomica Posnaniensia 2013/2(251)
Pagination80-97
ISSN2300-5254
Słowa kluczowearchitektura usługowa, dobór usług do procesu, semantyczne usługi sieciowe