Ewa Milecka

Ewa Resterny-Milecka (dyplom magisterski 2002r.)Cztery lata temu ukończyłam studia na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, na kierunku informatyka i ekonometria. Podczas czwartego roku studiów wzięłam udział w "IT case study" firmy Procter & Gamble, organizowanym na uczelni, i tak zaczęła się moja przygoda z P&G. Po wieloetapowej rekrutacji zostałam przyjęta na praktyki do działu IT. Jednym z czynników, które zadecydowały o sukcesie w rekrutacji była tematyka mojej pracy magisterskiej, która bardzo zainteresowała rekrutujących (pisałam o profilowaniu użytkowników podczas poszukiwań w Internecie). Ważne było również przygotowanie techniczne (znajomość baz danych) i wiedza o zarządzaniu projektami, którą wyniosłam z uczelni. Mogłam też pochwalić się doświadczeniem zdobytym przy organizacji konferencji Business Information Systems - BIS, którą przygotowywaliśmy w Katedrze Informatyki Ekonomicznej.Po praktykach zaproponowano mi przedłużenie umowy i współpracę na część etatu. Podjęłam wyzwanie: piąty rok zaliczyłam 2 dni studiując w Poznaniu a 3 dni pracując w Warszawie.Udało się to głównie dzięki uprzejmości części wykładowców, którzy zgodzili się, abym zaliczała w niestandardowych terminach. Po ukończeniu studiów P&G zaproponowało mi pracę na stałe na stanowisku analityka systemów informatycznych. Zaprocentowała wtedy nie tylko wiedza techniczna, ale też przygotowanie ekonomiczne, ponieważ zajmowałam się systemem przepływu danych finansowych i operacjami księgowymi.Dziś pracuję w firmie Hewlett Packard, w dziale "Global Delivery Application Services". Specjalizuję się w zarządzaniu systemami informatycznymi, a częścią moich obowiązków jest rekrutacja nowych pracowników do pracy lub studentów na praktyki. Współpracuję w tej dziedzinie także z Katedrą Informatyki Ekonomicznej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Studenci z dobrymi podstawami technicznymi, aktywni i chętni do nauki mają dużą szansę znaleźć u nas pracę.