Ewolucja modeli danych na przykładzie aktualizacji profili zagrożeń w systemie Semantyczny Monitoring Cyberprzestrzeni

TytułEwolucja modeli danych na przykładzie aktualizacji profili zagrożeń w systemie Semantyczny Monitoring Cyberprzestrzeni
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2012
AuthorsAbramowicz, W, Stolarski P, Węcel K, Perkowski B, Filipowska A, Piotrowski J
Secondary AuthorsKobyliński, A, Sobczak A
JournalRoczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych
Pagination297-310
ISSN1232-4671
ISBN NumberISNN 1232-4671
Słowa kluczoweekstrakcja leksykalna, Ekstrakcja strukturalna, Internet, profil zagrożenia