Future Energy Management System - wspomaganie zarządzania prosumentami energii elektrycznej

TytułFuture Energy Management System - wspomaganie zarządzania prosumentami energii elektrycznej
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2014
AuthorsHofman, R, Filipowska A
EditorPopczyk, J, Kucęba R, Dębowski K, Jędrzejczyk W
ChapterEnergetyka prosumencka : pierwsza próba konsolidacji
Pagination207-210
PublisherSekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej