Grupowanie prosumentów energii elektrycznej dla usprawnienia procesów prognozowania produkcji i zużycia energii elektrycznej

TytułGrupowanie prosumentów energii elektrycznej dla usprawnienia procesów prognozowania produkcji i zużycia energii elektrycznej
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2013
AuthorsHofman, R, Filipowska A, Fabisz K, Hossa T, Ławicka K, Mucha M
JournalMatematyka i informatyka na usługach ekonomii. Informatyka ekonomiczna
Pagination0-0