Indeksowanie geograficzne dokumentów w tworzeniu profili przedsiębiorstw

TytułIndeksowanie geograficzne dokumentów w tworzeniu profili przedsiębiorstw
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2009
AuthorsAbramowicz, W, Filipowska A
JournalRoczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych
Pagination11-25
ISSN1232-4671
Słowa kluczoweindeksowanie geograficzne, ontologia