Informacja Warunkiem Przemian Własnościowych na Przykładzie Poznańskiej Energetyki Cieplnej S.A.

TytułInformacja Warunkiem Przemian Własnościowych na Przykładzie Poznańskiej Energetyki Cieplnej S.A.
Publication TypeConference Paper
Year of Publication2001
AuthorsBartoszewicz, G, WoĽniak J, Szewczyk M, Aleksandrowicz J
PublisherForum Ciepłowników Polskich
Słowa kluczoweefekty wdrożenia, energetyka cieplna, ewolucja systemu, systemy branżowe, systemy zintegrowane