Integracja procesów biznesowych w rozproszonych systemach gospodarki elektronicznej

TytułIntegracja procesów biznesowych w rozproszonych systemach gospodarki elektronicznej
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2010
AuthorsBartoszewicz, G
EditorKorczak, J, Chomiak-Orsa I, Sroka H
Book TitleSystemy informacyjne w zarządzaniu : księga jubileuszowa z okazji 70-lecia urodzin Profesora Adama Nowickiego.
Pagination161-169
PublisherWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
CityWrocław
ISBN Number978-83-7695-030-3
Słowa kluczoweARIS/EPC, modelowanie procesowe, procesy biznesowe, semantyka w modelowaniu, systemy ERP/ERPII