Integracja Procesów Logistycznych w Systemach Informatycznych Klasy MRPII/ERP na Przykładzie SAP R/3

TytułIntegracja Procesów Logistycznych w Systemach Informatycznych Klasy MRPII/ERP na Przykładzie SAP R/3
Publication TypeConference Paper
Year of Publication2000
AuthorsBartoszewicz, G
PublisherInstytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu (ILiM)
Conference LocationPoznań
ISBN Number83-87344-65-6
Słowa kluczowelogistyka, rynek elektroniczny Marketplace, SAP R/3, system zintegrowany, łańcuch dostaw