Integracja procesowa w projektowaniu systemów zintegrowanych klasy ERPII w obszarze zarządzania łańcuchem dostaw

TytułIntegracja procesowa w projektowaniu systemów zintegrowanych klasy ERPII w obszarze zarządzania łańcuchem dostaw
Publication TypeConference Paper
Year of Publication2004
AuthorsBartoszewicz, G
EditorNowicki, A, Jelonek D, Goliński J
PublisherWydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej
Conference LocationCzęstochowa
ISBN Number83-88469-62-2
Słowa kluczoweARIS, ERPII, integracja procesowa, SCM, SCOR