Interoperacyjność systemów informacyjnych instytucji państwa i samorządu terytorialnego

TytułInteroperacyjność systemów informacyjnych instytucji państwa i samorządu terytorialnego
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2007
AuthorsWiśniewski, M, Bassara A, Żebrowski P
Secondary AuthorsPanek, E
JournalKapitał ludzki i wiedza w gospodarce; wyzwania XXI wieku
Pagination28-37
ISSN2300-5254
ISBN Number978-83-7417-296-7
Słowa kluczoweinteroperacyjność