Kompletność danych o produktach w infoboksach różnych wersji językowych Wikipedii

TytułKompletność danych o produktach w infoboksach różnych wersji językowych Wikipedii
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2018
AuthorsLewoniewski, W, Kasprzak A, Węcel K, Abramowicz W
JournalStudia Oeconomica Posnaniensia
Volume6
Pagination39–58
DOI10.18559/SOEP.2018.9.3