Kompozycja procesów biznesowych z wykorzystaniem usług sieciowych.

TytułKompozycja procesów biznesowych z wykorzystaniem usług sieciowych.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2007
AuthorsFilipowska, A, Kaczmarek M, Stolarski P, Wieloch K, Zyskowski D
Secondary AuthorsPanek, E
JournalKapitał ludzki i wiedza w gospodarce; wyzwania XXI wieku
Pagination64-78
ISSN2300-5254
ISBN Number978-83-7417-296-7
Słowa kluczowekompozycja procesów biznesowych, semantyczne usługi sieciowe