Kooperacja i konkurencja w konsorcjach gospodarczych

TytułKooperacja i konkurencja w konsorcjach gospodarczych
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2013
AuthorsLamek, A
JournalZarządzanie i Finanse / Journal of Management and Finance - poprzedni tytuł : Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 4 (3)
Pagination277-287