dr Krzysztof Węcel

dr Krzysztof Węcel

Adiunkt


E-mail: krzysztof [dot] wecel [at] ue [dot] poznan [dot] pl
Telefon: +48 (61) 639-28-09
Fax: +48 (61) 854-36-33
no image

Dr Krzysztof Węcel jest adiunktem w Katedrze Informatyki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Uzyskał tytuł magistra w 2000 roku (summa cum laude) i tytuł doktora w maju 2002 roku w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Uczestniczył w pracach pięciu projektów europejskich: ASG, TOWL, SUPER, ENIRAF i EastWeb. Odbył kilkumiesięczne wyjazdy naukowe na uniwersytety Leopolda-Franzensa w Innsbucku, Uniwersytet Karlsruhe, Asian Institute of Technology oraz Indian Institute of Technology in Bombay. Dr Węcel jest współautorem książki „Filtering the Web to Feed Data Warehouses”, kilku rozdziałów książek i publikacji w czasopismach oraz wielu artykułów konferencyjnych.

Główne zainteresowania badawcze: technologie semantyczne, hurtownie danych i eksploracja danych (certyfikat SAS Developer, znajomość aplikacji Enterprise Miner i MS SQL Analytical Services) i zarządzanie informacją.

Public Procurement in Linked Open Data Paradigm, Węcel, K. , Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (Akademii Ekonomicznej) w Katowicach, 199, p.338-348, (2014)
Linked Data in Enterprises, Węcel, K. , Systemy Wspomagania Organizacji SWO 2013, Katowice, p.287-309, (2013)
Monitorowanie zagrożeń w cyberprzestrzeni na przykładzie wyszukiwania przejawów nielegalnego handlu lekami, Filipowska, A., Kaczmarek Tomasz, and Węcel K. , Nowoczesne systemy łączności i transmisji danych na rzecz bezpieczeństwa : szanse i zagrożenia, Warszawa, p.741-766, (2013)
Metoda oceny stopnia zagrożenia związanego z publikacją ogłoszeń internetowych, Węcel, K., and Piotrowski Jacek , Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, Number 29, Warszawa, p.325-341, (2013)
Should Business Informatics Care about Linked Open Data?, Abramowicz, W., and Węcel K. , Perspectives in Business Informatics Research. 12th International Conference, BIR 2013, Warsaw, Poland, September 23-25, 2013. Proceedings, Number 158, Berlin Heidelberg, p.1-9, (2013)
Dyżury w bieżącym semestrze:
  • Poniedziałek 8:30 – 9:30
  • Czwartek 16:30 – 17:30

  • 1. nagroda dla promotora pracy dyplomowej w XIV Konkursie Prac Dyplomowych z dziedziny Informatyki Ekonomicznej (NTIE)
  • 2. nagroda dla promotora pracy dyplomowej w XV Konkursie Prac Dyplomowych z dziedziny Informatyki Ekonomicznej (NTIE)
  • 1. nagroda dla promotora pracy dyplomowej w XVI Konkursie Prac Dyplomowych z dziedziny Informatyki Ekonomicznej (NTIE)