dr Krzysztof Węcel

dr Krzysztof Węcel

Adiunkt


E-mail: krzysztof [dot] wecel [at] ue [dot] poznan [dot] pl
Telefon: +48 (61) 639-28-09
Fax: +48 (61) 854-36-33
no image

Dr Krzysztof Węcel jest adiunktem w Katedrze Informatyki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Uzyskał tytuł magistra w 2000 roku (summa cum laude) i tytuł doktora w maju 2002 roku w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Uczestniczył w pracach pięciu projektów europejskich: ASG, TOWL, SUPER, ENIRAF i EastWeb. Odbył kilkumiesięczne wyjazdy naukowe na uniwersytety Leopolda-Franzensa w Innsbucku, Uniwersytet Karlsruhe, Asian Institute of Technology oraz Indian Institute of Technology in Bombay. Dr Węcel jest współautorem książki „Filtering the Web to Feed Data Warehouses”, kilku rozdziałów książek i publikacji w czasopismach oraz wielu artykułów konferencyjnych.

Główne zainteresowania badawcze: technologie semantyczne, hurtownie danych i eksploracja danych (certyfikat SAS Developer, znajomość aplikacji Enterprise Miner i MS SQL Analytical Services) i zarządzanie informacją.

The Semantic Approach to Cyber Security. Towards Ontology Based Body of Knowledge, Aviad, A., Węcel Krzysztof, and Abramowicz Witold , Proceedings of the 14th European Conference on Cyber Warfare and Security (ECCWS), p.328-336, (2015)
Linked Geodata for Profiling of Telco Users, Węcel, Krzysztof , Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (Akademii Ekonomicznej) w Katowicach, 234, p.199-213, (2015)
Efficient Search and Browsing of CSV Datasets, Filipowska, Agata, Węcel Krzysztof, and Filipiak Dominik , Proceedings of the Posters and Demos Track of 10th International Conference on Semantic Systems - SEMANTiCS, p.6-9, (2014)
Public Procurement in Linked Open Data Paradigm, Węcel, Krzysztof , Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (Akademii Ekonomicznej) w Katowicach, 199, p.338-348, (2014)
Monitorowanie zagrożeń w cyberprzestrzeni na przykładzie wyszukiwania przejawów nielegalnego handlu lekami, Filipowska, Agata, Kaczmarek Tomasz, and Węcel Krzysztof , Nowoczesne systemy łączności i transmisji danych na rzecz bezpieczeństwa : szanse i zagrożenia, Warszawa, p.741-766, (2013)
Linked Data in Enterprises, Węcel, Krzysztof , Systemy Wspomagania Organizacji SWO 2013, Katowice, p.287-309, (2013)
Should Business Informatics Care about Linked Open Data?, Abramowicz, Witold, and Węcel Krzysztof , Perspectives in Business Informatics Research. 12th International Conference, BIR 2013, Warsaw, Poland, September 23-25, 2013. Proceedings, Number 158, Berlin Heidelberg, p.1-9, (2013)
Dyżury w bieżącym semestrze:
  • Poniedziałek 14:00 – 15:00
  • Wtorek 17:00 – 18:00

Big Data (j. ang)

Wykład 30hPrzedmiot kierunkowyPrzedmiot realizowany na I stopniu studiów
dr Krzysztof Węcel


Data science

Wykład 15hPrzedmiot do wyboruPrzedmiot realizowany na I stopniu studiów
dr Krzysztof Węcel


Hurtownie danych

Wykład 30hPrzedmiot specjalizacyjnyPrzedmiot realizowany na I stopniu studiów
dr Krzysztof Węcel


Ontologie w informatyce

Wykład 15hLaboratoium 15hPrzedmiot specjalizacyjnyPrzedmiot realizowany na II stopniu studiów
dr Krzysztof Węcel


Semantyczne przetwarzanie informacji

Wykład 15hLaboratoium 15hPrzedmiot specjalizacyjnyPrzedmiot realizowany na II stopniu studiów
dr Krzysztof Węcel


Sieci komputerowe

Laboratoium 30hPrzedmiot specjalizacyjnyPrzedmiot realizowany na II stopniu studiów
dr Krzysztof Węcel


Systemy analityczne w biznesie

Laboratoium 30hPrzedmiot specjalizacyjnyPrzedmiot realizowany na II stopniu studiów
dr Krzysztof Węcel


  • 1. nagroda dla promotora pracy dyplomowej w XIV Konkursie Prac Dyplomowych z dziedziny Informatyki Ekonomicznej (NTIE)
  • 2. nagroda dla promotora pracy dyplomowej w XV Konkursie Prac Dyplomowych z dziedziny Informatyki Ekonomicznej (NTIE)
  • 1. nagroda dla promotora pracy dyplomowej w XVI Konkursie Prac Dyplomowych z dziedziny Informatyki Ekonomicznej (NTIE)