dr Krzysztof Węcel

dr Krzysztof Węcel

Adiunkt


E-mail: krzysztof [dot] wecel [at] ue [dot] poznan [dot] pl
Telefon: +48 (61) 639-28-09
Fax: +48 (61) 854-36-33
no image

Dr Krzysztof Węcel jest adiunktem w Katedrze Informatyki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Uzyskał tytuł magistra w 2000 roku (summa cum laude) i tytuł doktora w maju 2002 roku w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Uczestniczył w pracach pięciu projektów europejskich: ASG, TOWL, SUPER, ENIRAF i EastWeb. Odbył kilkumiesięczne wyjazdy naukowe na uniwersytety Leopolda-Franzensa w Innsbucku, Uniwersytet Karlsruhe, Asian Institute of Technology oraz Indian Institute of Technology in Bombay. Dr Węcel jest współautorem książki „Filtering the Web to Feed Data Warehouses”, kilku rozdziałów książek i publikacji w czasopismach oraz wielu artykułów konferencyjnych.

Główne zainteresowania badawcze: technologie semantyczne, hurtownie danych i eksploracja danych (certyfikat SAS Developer, znajomość aplikacji Enterprise Miner i MS SQL Analytical Services) i zarządzanie informacją.

Reprezentacja wiedzy w systemie wyszukiwania ekspertów eXtraSpec, Abramowicz, W., Stolarski Piotr, Węcel K., and Wieloch Karol , Systemy informacyjne w zarządzaniu : księga jubileuszowa z okazji 70-lecia urodzin Profesora Adama Nowickiego., Wrocław, p.149-160, (2010)
LIT 2010 Workshop Chairs; Message, Stolarski, Piotr, Tomaszewski Tadeusz, and Zeleznikow John , Business Information Systems Workshops, BIS 2010 International Workshop, Berlin, Germany, May 3-5, 2010, Revised Papers., Number 57, p.238-239, (2010)
Enhanced Knowledge Warehouse (KM), Węcel, K., Abramowicz W., and Kalczyński Pawel , Knowledge Management : Concepts, Methodologies, Tools and Applications, Hershey, p.1029-1034, (2008)
Hype over Service Oriented Architecture Continues, Kaczmarek, Tomasz, and Węcel K. , Special Issue: Service-Oriented Architectures and Web Services, Number 1, Wiesbaden, p.52-58, (2008)
Ontology change representation and maintenance from information extraction, Węcel, K., and Plessers Peter , Knowledge Acquisition and Management, Number 25, Wrocław, p.122-134, (2008)
Perspectives of Belief Revision in Document-Driven Evolution of Ontology, Węcel, K. , Technologies for Business Information Systems, Dordrecht, p.341-351, (2007)
Dyżury w bieżącym semestrze:
  • Poniedziałek 8:30 – 9:30
  • Czwartek 16:30 – 17:30

  • 1. nagroda dla promotora pracy dyplomowej w XIV Konkursie Prac Dyplomowych z dziedziny Informatyki Ekonomicznej (NTIE)
  • 2. nagroda dla promotora pracy dyplomowej w XV Konkursie Prac Dyplomowych z dziedziny Informatyki Ekonomicznej (NTIE)
  • 1. nagroda dla promotora pracy dyplomowej w XVI Konkursie Prac Dyplomowych z dziedziny Informatyki Ekonomicznej (NTIE)