dr Krzysztof Węcel

dr Krzysztof Węcel

Adiunkt


E-mail: krzysztof [dot] wecel [at] ue [dot] poznan [dot] pl
Telefon: +48 (61) 639-28-09
Fax: +48 (61) 854-36-33
no image

Dr Krzysztof Węcel jest adiunktem w Katedrze Informatyki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Uzyskał tytuł magistra w 2000 roku (summa cum laude) i tytuł doktora w maju 2002 roku w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Uczestniczył w pracach pięciu projektów europejskich: ASG, TOWL, SUPER, ENIRAF i EastWeb. Odbył kilkumiesięczne wyjazdy naukowe na uniwersytety Leopolda-Franzensa w Innsbucku, Uniwersytet Karlsruhe, Asian Institute of Technology oraz Indian Institute of Technology in Bombay. Dr Węcel jest współautorem książki „Filtering the Web to Feed Data Warehouses”, kilku rozdziałów książek i publikacji w czasopismach oraz wielu artykułów konferencyjnych.

Główne zainteresowania badawcze: technologie semantyczne, hurtownie danych i eksploracja danych (certyfikat SAS Developer, znajomość aplikacji Enterprise Miner i MS SQL Analytical Services) i zarządzanie informacją.

Od hurtowni danych do eVEREst-u, Abramowicz, W., and Węcel K. , Informatyka ekonomiczna. Przegląd naukowo-dydaktyczny, Number 1027, p.159-168, (2004)
Rozwój systemów informacyjnych a globalizacja gospodarki, Węcel, K. , Globalizacja gospodarki, Number 44, Poznań, p.114-125, (2004)
Towards An Ontological Representation of Knowledge on The Web, Węcel, K. , Knowledge-based Information Retrieval and Filtering from the Web, Boston, p.1-22, (2003)
Zarządzanie łańcuchem dostaw wiedzy, Jakubowski, Tomasz, Zalech Wojciech, and Węcel K. , Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu (NTIZ) 2003, Number 986, Wrocław, p.353-363, (2003)
Czas, przestrzeń, semantyka - zastosowanie ontologii w systemach informacyjnych zarządzania, Węcel, K. , Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu (NTIZ) 2003, Number 986, Wrocław, p.88-98, (2003)
Dyżury w bieżącym semestrze:
  • Poniedziałek 8:30 – 9:30
  • Czwartek 16:30 – 17:30

  • 1. nagroda dla promotora pracy dyplomowej w XIV Konkursie Prac Dyplomowych z dziedziny Informatyki Ekonomicznej (NTIE)
  • 2. nagroda dla promotora pracy dyplomowej w XV Konkursie Prac Dyplomowych z dziedziny Informatyki Ekonomicznej (NTIE)
  • 1. nagroda dla promotora pracy dyplomowej w XVI Konkursie Prac Dyplomowych z dziedziny Informatyki Ekonomicznej (NTIE)