Linked Geodata for Profiling of Telco Users

TytułLinked Geodata for Profiling of Telco Users
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2015
AuthorsWęcel, K
JournalStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (Akademii Ekonomicznej) w Katowicach, 234
Pagination199-213