Modelling the Strength of Relations in Telecommunication Social Networks

TytułModelling the Strength of Relations in Telecommunication Social Networks
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2015
AuthorsPerkowski, B, Filipowska A
JournalStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (Akademii Ekonomicznej) w Katowicach, 234
Pagination140-151