Modelowanie i Integracja Procesów Biznesowych w Obszarze Logistycznym Zintegrowanego Systemu Informacyjnego na Przykładzie SAP R/3

TytułModelowanie i Integracja Procesów Biznesowych w Obszarze Logistycznym Zintegrowanego Systemu Informacyjnego na Przykładzie SAP R/3
Publication TypeConference Paper
Year of Publication1998
AuthorsBartoszewicz, G
EditorWojtczak, J, Kaczmarek M
PublisherPolskie Towarzystwo Logistyczne
Conference LocationPoznań
Słowa kluczoweARIS, integracja procesów, logistyka, modelowanie procesów, SAP R/3, systemy zintegrowane