Narzędzia wsparcia zarządzania we współczesnych organizacjach : ERP a BMS - porównanie

TytułNarzędzia wsparcia zarządzania we współczesnych organizacjach : ERP a BMS - porównanie
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2013
AuthorsLamek, A
JournalZeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu, 167 (1)
Pagination186-197