Next Generation Internet Lab

Celem laboratorium jest umożliwienie studentom Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu zdobycia wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu tworzenia rozwiązań na urządzenia mobilne, w tym platformę iOS, poprzez uczestnictwo w kursach, seminariach i wielu innych aktywnościach dodatkowych (konkursach, praktykach, studiach przypadków). Planowane aktywności dotyczą m.in.:

  1. Prowadzenia praktyk z zakresu technologii mobilnych, w szczególności nastawionych na uzyskanie rezultatów mogących być poddanych komercjalizacji (finansowane przez Orange). Praktyki rozpoczną się już w czerwcu 2012r.
  2. Prezentacje i szkolenia prowadzone przez ekspertów z Orange Labs np. dotyczące projektowania gier na urządzenia mobilne.
  3. Włączenie nowych treści do kursów: Mobilne Systemy Informacyjne, Projektowanie Systemów Informatycznych oraz Informatyka Ekonomiczna. Dostosowanie oferty programowej do wymogów rynku, w tym włączenie przykładów praktycznych z zakresu technologii mobilnych.
  4. Przygotowanie nowych kursów z zakresu technologii mobilnych z analizą przypadków, umożliwiających naukę na przykładach praktycznych (włączając w to analizę biznesową możliwości komercjalizacji).
  5. Realizacja prac magisterskich i licencjackich w dziedzinie mobilności rozwiązujących istotne problemy biznesowe i mogących być później poddanych komercjalizacji we współpracy i przy wsparciu Orange.
  6. Ogólnopolski konkurs na pomysły na aplikacje.

Szanse dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu to przede wszystkim:

  1. Nauka programowania na urządzeniach mobilnych udostępnionych przez TP // otwarcie laboratorium mobilnego unikatowego w skali uczelni i jednego z kilku w Polsce (program „Orange Partner Programme”).
  2. Tworzenie pomysłów na aplikacje we współpracy z naukowcami doświadczonymi w realizacji projektów fundowanych ze środków Komisji Europejskiej. Dodatkowo, możliwość biznesowej weryfikacji tych pomysłów wraz z ekspertami z dziedziny - Orange Labs, będących międzynarodową siecią instytutów badawczych specjalizujących się w rozwiązaniach telekomunikacyjnych.
  3. Możliwość opracowania aplikacji, która później oferowana będzie klientom, przy czym Orange wspierać będzie jej dalszy rozwój i utrzymanie.
  4. Uzyskanie pozycji konkurencyjnej na rynku pracy, bowiem mobilność dzisiaj jest tematem nr 2 według Gartnera (http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=1454221) na 2011 rok (i najpewniej na lata kolejne także).

Opiekun laboratorium: dr Agata Filipowska (agata [dot] filipowska [at] kie [dot] ue [dot] poznan [dot] pl)