Praktyki i praca

Katedra Informatyki Ekonomicznej w swojej działalności dydaktycznej, kładzie nacisk na umożliwianie studentom zdobywania różnorodnego doświadczenia.

Dzięki kilkuletniej już współpracy z Berufsakademie w Heidenheim, najlepsi studenci naszej specjalności mają możliwość wyjazdu na 3-miesięczne praktyki w firmach Niemieckich. Już od kilku lat udaje nam się w wakacje zorganizować praktyki dla naszych studentów.

Dodatkowo, corocznie w wakacje organizowana jest tygodniowa Szkoła Letnia. We współpracy z naszymi zagranicznymi partnerami przygotowujemy laboratoria i wykłady, dla studentów z uczelni współorganizujących szkołę. Studenci uczestniczący w zajęciach mają niepowtarzalną okazję zdobycia dodatkowej wiedzy. Zajęcia prowadzone są przez międzynarodowe grono wykładowców w języku angielskim. Uczestnicy mają okazję przekonać się, jakie są metody prowadzenia zajęć w różnych krajach, oraz nawiązać międzynarodowe znajomości, gdyż szkoły obok programu merytorycznego przewidują również spotkania towarzyskie uczestników.

Wychodząc naprzeciw potrzebom studentów i obowiązku odbywania praktyk studenckich, dla studentów specjalności Informatyka w Gospodarce i Administracji organizowane są praktyki w Katedrze Informatyki Ekonomicznej.

Ponadto, studenci specjalności Informatyka w Gospodarce i Administracji mają możliwość uczestniczenia w organizacji corocznej konferencji Business Information Systems. Konferencja jest organizowana od 1997 przez Katedrę Informatyki Ekonomicznej. Jest to jedna z czterech w Europie konferencji informatycznych w kategorii A. Chętni studenci naszej specjalności tworzą tzw. Legię Studencką, która aktywnie wspiera organizację i przebieg konferencji. Studenci mają szansę poznać międzynarodowe autorytety z dziedziny systemów informacyjnych, spotkać i wysłuchać prelekcji osób, których nazwiska będą się pojawiały w przypisach ich przyszłych prac licencjackich i magisterskich.