Prognozowanie zużycia energii elektrycznej w czasie quasi-rzeczywistym na poziomie indywidualnych użytkowników z wykorzystaniem technologii SAP HANA

TytułPrognozowanie zużycia energii elektrycznej w czasie quasi-rzeczywistym na poziomie indywidualnych użytkowników z wykorzystaniem technologii SAP HANA
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2014
AuthorsRudny, T, Kaczmarek M, Sokołowska W
EditorAppenzeller, D
ChapterMatematyka i informatyka na usługach ekonomii : teoria i zastosowania
Pagination92-104
PublisherWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP)