Public Procurement in Linked Open Data Paradigm

TytułPublic Procurement in Linked Open Data Paradigm
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2014
AuthorsWęcel, K
JournalStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (Akademii Ekonomicznej) w Katowicach, 199
Pagination338-348