dr Radosław Hofman

dr Radosław Hofman

Adiunkt


E-mail: radoslaw [dot] hofman [at] ue [dot] poznan [dot] pl
Telefon: +48 (61) 639-27-83
Fax: +48 (61) 854-36-33
no image

Mgr Piotr Kałużny
Wtorek 15:00 – 16:00
3.9
27-95


Towards Forecasting Demand and Production of Electric Energy in Smart Grids, Filipowska, A., Fabisz K., Hossa T., Mucha M., and Hofman R. , Perspectives in Business Informatics Research. 12th International Conference, BIR 2013, Warsaw, Poland, September 23-25, 2013. Proceedings, Number 158, Berlin Heidelberg, p.298-314, (2013)
Mechanizmy adaptacji aplikacji na przykładzie systemu wspomagającego pracę przychodni, Węcel, K., Filipowska A., Kaczmarek Tomasz, Hofman R., and Bassara Andrzej , IT w służbie efektywnego państwa : technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia, Warszawa, p.53-69, (2011)
Zarządzanie informacją w procesie bilansowania rynków energii w mikrosieciach energetycznych, Abramowicz, W., Dzikowski J., and Hofman R. , Matematyka i informatyka na usługach ekonomii : modelowanie zjawisk gospodarczych w praktyce., Number 210, p.185-196, (2011)
Koncepcje ekonomii behawioralnej w ocenie jakości oprogramowania, Abramowicz, W., and Hofman R. , Komputerowe systemy zarządzania : księga jubileuszowa z okazji siedemdziesięciolecia urodzin prof. zw. dr hab. Jerzego Kisielnickiego, Warszawa, p.32-42, (2009)
Dyżury w bieżącym semestrze:
  • Wtorek 8:00 - 9:00

Bezpieczeństwo systemów informacyjnych

Wykład 30hPrzedmiot specjalizacyjnyPrzedmiot realizowany na I stopniu studiów
dr Radosław Hofman


Informatyczne zarządzanie wiedzą

Wykład 30hPrzedmiot specjalizacyjnyPrzedmiot realizowany na I stopniu studiów
dr Radosław Hofman


Usługi sieciowe

Wykład 30hPrzedmiot specjalizacyjnyPrzedmiot realizowany na I stopniu studiów
dr Radosław Hofman