Rola aplikacji mobilnych w zwinnym zarządzaniu przedsiębiorstwem

TytułRola aplikacji mobilnych w zwinnym zarządzaniu przedsiębiorstwem
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2015
AuthorsFilipowska, A, Żurawski P
JournalStudia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 6
Pagination120-138