Rozwój gospodarki elektronicznej i jego wpływ na modele biznesowe przedsiębiorstw

TytułRozwój gospodarki elektronicznej i jego wpływ na modele biznesowe przedsiębiorstw
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2012
AuthorsBukowska, E
Secondary AuthorsJurek, W
JournalMatematyka i informatyka na usługach ekonomii : informatyka ekonomiczna
Pagination34-45
ISSN2300-5254
ISBN Number978-83-7417-735-1
Słowa kluczowegospodarka elektroniczna, Internet przyszłości, modele biznesowe