Rozwój zintegrowanych systemów zarządzania w gospodarce

TytułRozwój zintegrowanych systemów zarządzania w gospodarce
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2010
AuthorsLamek, A
JournalZeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 58
Pagination213-221