SKN

Przy Katedrze Informatyki Informatycznej działają dwa koła naukowe: Studenckie Koło Naukowego Technologii Semantycznych "Ampersand" oraz Studenckie Koło Naukowe "BIT".

SKN "Ampersand" zostało założone wiosną 2007 roku przez grupę studentów, pasjonatów szeroko pojętej informatyki ekonomicznej. W obrębie zainteresowań Koła leży m.in. projektowanie systemów informacyjnych, tworzenie usług sieciowych, web engineering, informatyczne zarządzanie wiedzą, bazy danych. Aktualnie prace koła dotyczą przede wszystkim technologii webowych, głównie w oparciu o narzędzia Google (GWT, Google Maps, Google Wave).
Działalność Koła oparta jest o realizację projektów, co pozwala na praktyczne wykorzystanie posiadanej wiedzy. Podział projektów na moduły pozwala każdemu z członków zespołu rozwijać się w wybranym przez siebie kierunku.
Opiekunem Koła jest dr Krzysztof Węcel. Spotkania odbywają się w każdą środę o godz. 18:00 w sali 1813 Altum.

W SKN "BIT" zajmujemy się przede wszystkim szeroko pojętymi technologiami internetowymi. W krągu zainteresowań członków Koła znajduje się również programowanie, co związane jest z organizowanym przez Koło corocznym Turniejem Uniwersytetu Ekonomicznego w Programowaniu Zespołowym (TUEPZ). Turniej odbył się już pięciokrotnie i co roku spotyka się z coraz większym zainteresowaniem studentów. Członkowie Koła są otwarci na wszelkie nowe idee i aktywnie realizują wszystkie pomysły, które przyjdą im do głowy.
Opiekunem Koła jest dr Tomasz Kaczmarek.

Członkowie obu kół naukowych biorą czynny udział w organizowanych przez Katedrę Informatyki Ekonomicznej wydarzeniach, co stanowi wspaniałą okazję do zdobycia dodatkowego doświadczenia.