System zarządzania wirtualną tożsamością użytkownika - analiza korzyści i kosztów

TytułSystem zarządzania wirtualną tożsamością użytkownika - analiza korzyści i kosztów
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2013
AuthorsStróżyna, M, Filipowska A, Abramowicz W
EditorJelonek, D, Turek T
Book TitleWiedza i technologie informacyjne : nowe trendy badań i aplikacji
Pagination17-31
PublisherPolitechnika Częstochowska - Wydział Zarządzania
CityCzęstochowa
ISBN Number978-83-63500-49-8
Słowa kluczowesystemy zarządzania tożsamością, Wirtualna tożsamość użytkownika