Tworzenie profili HyperSDI w oparciu o metadane hurtowni danych

TytułTworzenie profili HyperSDI w oparciu o metadane hurtowni danych
Publication TypeConference Paper
Year of Publication2000
AuthorsAbramowicz, W, Węcel K
EditorStudziński, J, Drelichowski L, Hryniewicz O, Kacprzyk J
PublisherInstytut Badań Systemowych PAN
Conference LocationWarszawa
ISBN Number83-85847-53-7
Słowa kluczowehurtownia danych, HyperSDI, metadane, profilowanie