Wykorzystanie metod zarządzania procesowego BPM do zwiększenia efektywności procesów biznesowych organizacji

TytułWykorzystanie metod zarządzania procesowego BPM do zwiększenia efektywności procesów biznesowych organizacji
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2012
AuthorsBartoszewicz, G
Secondary AuthorsJurek, W
JournalMatematyka i informatyka na usługach ekonomii : informatyka ekonomiczna
Pagination20-33
ISSN2300-5254
ISBN Number978-83-7417-735-1
Słowa kluczoweBPM, BPMN, BPR, kompensacja procesowa, modelowanie procesowe, procesy biznesowe