Zapewnienie bezpieczeństwa przez semantyczne monitorowanie cyberprzestrzeni

TytułZapewnienie bezpieczeństwa przez semantyczne monitorowanie cyberprzestrzeni
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2013
AuthorsAbramowicz, W, Bukowska E, Filipowska A
JournalE-mentor
Pagination11-17
ISSN1731-6758
Słowa kluczowecyberprzestępczość, Internet, monitorowanie