Zintegrowane systemy zarządzania a konkurencyjność w branży motoryzacyjnej

TytułZintegrowane systemy zarządzania a konkurencyjność w branży motoryzacyjnej
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2013
AuthorsLamek, A
JournalPrzedsiębiorczość i Zarządzanie, XIV (12)
Pagination143-157